Báo cáo sức khỏe : http://Kythuatmiennam.rdc.vn

Thực hiện các gợi ý này để cải thiện hiệu suất SEO Website của bạn, hãy giữ chúng khỏe mạnh

Đã kiểm tra tại : 2020-02-06 01:37:00SEO Doctor tìm thấy 17 vấn đề chính

Điểm SEO

Tiêu để trang (Title)

Tiêu để trang (Title) : Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam – Website Chính


Tiêu đề của trang trong khoảng 60 ký tự. Điều này rất tốt.

Kiến thức
Title là tiêu để trang Web. Nó chứa một chuỗi các ký tự và nằm trong thẻ <title> Nội dung tiêu đề </title> bên trong mã nguồn của Website. Công cụ tìm kiếm (Google, Bing...) sẽ hiển thị Title cho các kết quả khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Đây là yếu tố quan trọng nhất của SEO và chia sẻ mạng xã hội. Độ dài của Title nên để 60 ký tự (từ 55 đến 65 ký tự) để có thể hiện thị đầy đủ nhất trên công cụ tìm kiếm. Một tiêu đề tốt sẽ bao gồm 1 từ khoá chính, từ khoá phụ hoặc tên thương hiệu. Tiêu đề cần thu hút để có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn. Bạn nên tránh tiêu đề không có nghĩa, nội dung không liên quan
Đọc thêm

Mô tả trang (Meta Description)

Mô tả trang (Meta Description) :


Website này không có thẻ mô tả (meta description).

Kiến thức
Description là thẻ mô tả ngăn của trang Web. Nó cũng chứa một chuỗi ký tự nằm trong thẻ meta <meta name="description" content="Nội dung mô tả" /> và được sử dụng để mô tả khái quát nội dung của trang đích. Nội dung này được hiển thị khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Tuỳ vào truy vấn, Google có thể giữ hoặc thay đổi nội dung thẻ description cho phù hợp. Tiêu đề nên có đội dài khoảng 160 ký tự và chứa từ khoá chính, từ khoá phụ hay các từ khoá liên quan. Tiêu đề cũng cần thu hút để có nhiều lượt nhấp chuột và chúng cần khác nhau để tránh bị trùng lặp giữa các trang.

Từ khóa (Meta Keyword)

Từ khóa (Meta Keyword) :


Website của bạn không có bất kỳ từ khóa nào trong thẻ meta keyword.

Kiến thức
Meta keywords là các từ khoá nằm trong thẻ Meta tags <meta name="keywords" content="từ khoá 1, từ khoá 2, từ khoá 3" />. Thẻ Meta keywords không còn được sử dụng cho công cụ tìm kiếm (VD: như Google). Tuy nhiên chúng ta vẫn còn các công cụ khác có thể ảnh hưởng tới lượng truy cập của bạn. Nhắc việc tiếp tục sử dụng nó cho các công cụ khác ngoài Google.

Từ khóa 1 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Học 58 2.299 % No
Vận 54 2.14 % No
Hành 48 1.902 % No
Kỹ 35 1.387 % No
Nam 35 1.387 % No
Kinh 34 1.348 % No
Thuật 33 1.308 % No
Tế 33 1.308 % No
Miền 33 1.308 % No
Tháng 29 1.149 % No
Chương 28 1.11 % No
Trình 28 1.11 % No
Một 28 1.11 % No
TUYỂN 25 0.991 % No
SINH 25 0.991 % No
ĐÀO 21 0.832 % No
TẠO 21 0.832 % No
Máy 18 0.713 % No
Cẩu 14 0.555 % No
Tháp 14 0.555 % No

Từ khóa 2 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Vận Hành 48 1.902 % No
Học Vận 40 1.585 % No
Tế Kỹ 33 1.308 % No
Miền Nam 33 1.308 % No
Thuật Miền 33 1.308 % No
Kinh Tế 33 1.308 % No
Kỹ Thuật 33 1.308 % No
Chương Trình 28 1.11 % No
Trình Học 28 1.11 % No
Tháng Một 27 1.07 % No
TUYỂN SINH 25 0.991 % No
SINH Chương 24 0.951 % No
ĐÀO TẠO 21 0.832 % No
31 Tháng 21 0.832 % No
Một 2020 Trường 19 0.753 % No
2020 Trường Kinh 19 0.753 % No
Hành Máy 18 0.713 % No
TẠO TUYỂN 18 0.713 % No
Cẩu Tháp 14 0.555 % No
An Toàn 13 0.515 % No

Từ khóa 3 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Học Vận Hành 40 1.585 % No
Thuật Miền Nam 33 1.308 % No
Kỹ Thuật Miền 33 1.308 % No
Tế Kỹ Thuật 33 1.308 % No
Kinh Tế Kỹ 33 1.308 % No
Chương Trình Học 28 1.11 % No
SINH Chương Trình 24 0.951 % No
Trình Học Vận 24 0.951 % No
TUYỂN SINH Chương 24 0.951 % No
31 Tháng Một 21 0.832 % No
Tháng Một 2020 Trường 19 0.753 % No
2020 Trường Kinh Tế 19 0.753 % No
Một 2020 Trường Kinh 19 0.753 % No
Vận Hành Máy 18 0.713 % No
TẠO TUYỂN SINH 18 0.713 % No
ĐÀO TẠO TUYỂN 18 0.713 % No
Học An Toàn 12 0.476 % No
Hành Máy Nén 10 0.396 % No
Máy Nén Khí 10 0.396 % No
Vận Hành Thiết 9 0.357 % No

Từ khóa 4 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Tế Kỹ Thuật Miền 33 1.308 % No
Kỹ Thuật Miền Nam 33 1.308 % No
Kinh Tế Kỹ Thuật 33 1.308 % No
Trình Học Vận Hành 24 0.951 % No
TUYỂN SINH Chương Trình 24 0.951 % No
SINH Chương Trình Học 24 0.951 % No
Chương Trình Học Vận 24 0.951 % No
Một 2020 Trường Kinh Tế 19 0.753 % No
2020 Trường Kinh Tế Kỹ 19 0.753 % No
Tháng Một 2020 Trường Kinh 19 0.753 % No
TẠO TUYỂN SINH Chương 18 0.713 % No
ĐÀO TẠO TUYỂN SINH 18 0.713 % No
Học Vận Hành Máy 16 0.634 % No
31 Tháng Một 2020 Trường 15 0.595 % No
Hành Máy Nén Khí 10 0.396 % No
Vận Hành Máy Nén 10 0.396 % No
Nam ĐÀO TẠO TUYỂN 9 0.357 % No
Vận Hành Thiết Bị 9 0.357 % No
Thiết Bị Áp Lực 9 0.357 % No
Hành Thiết Bị Áp 9 0.357 % No

Sử dụng từ khóa

Những từ khóa có mật độ nhiều nhất, không khớp với từ khóa có trong thẻ Meta Keywords.

Kiến thức
Các từ khoá mục tiêu trong thẻ Meta Robots cần được sử dụng bên trong nội dung trang Web. Chúng cần được làm nổi bật - xuất hiện nhiều lần. Tính năng này sẽ kiểm tra cho bạn biết Meta Robots và nội dung của trang đã tốt hay chưa.

Tổng số từ

Tổng số từ : 2523

Kiến thức
Nội dung sử dụng trong bài cần sáng tạo, tránh trùnh lặp với những nội dung đã có. Bài viết dài, bao gồm nhiều từ khoá thường có xếp hạng tốt hơn, độ dài gợi ý từ 800 đến 2.000 từ. Độ dài không quan trọng bằng chất lượng nội dung, tính hữu ích của nội dung với người dùng

Bạn nên sử dụng các từ nghữ độc đáo, từ đồng nghĩa, từ liên quan... cho nội dung thay vì các từ chung chung, được sử dụng phổ biến. Đây là một ý tưởng rất tốt để bạn có thể bao hàm nhiều từ khoá trong cùng một trang đích.

Kiểm tra tỷ lệ văn bản Text/HTML

Site có tỷ lệ text/HTML không tốt.

Kiểm tra tỷ lệ văn bản Text/HTML : 13%

Kiến thức
Tỷ lệ văn bản của trang lý tưởng cho mã HTML phải nằm trong khoảng từ 20 đến 60%. Bởi vì nếu nó đến dưới 20%, điều đó có nghĩa là bạn cần viết thêm văn bản trong trang web của mình trong khi trong trường hợp hơn 60% trang của bạn có thể bị coi là spam.

Kiểm tra HTML Headings

H1(0)

H2(0)

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Kiến thức
H1 (thẻ heading 1) là thẻ nhấn mạnh nội dung trong bài. Công cụ tìm kiếm đọc thẻ này để tìm ra từ khoá chính trong nội dung của bạn. h1 không mạnh như Title hay Description nhưng có ý nghĩa quan trong tối ưu bài viết (Onpage). Một trang đích làm SEO nên có duy nhất 1 thẻ h1 (tối đa là 2).

h2 (heading 2) ít quan trọng hơn thẻ h1, sử dụng để giải thích thêm cho người dùng về nội dung trang web. Một trang địch làm SEO nên có nhiều hơn 1 thẻ h2.

File Robot.txt

Website của bạn có tồn tại file robot.txt

File Robot.txt

> User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Kiến thức
Tệp robots.txt là một tệp ở gốc trang web của bạn cho biết những phần thuộc trang web bạn không muốn cấp quyền truy cập cho trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Đây là file đầu tiên mà Google Bot sẽ đọc khi truy cập Website của bạn. Nó quy định cho các cỗ máy tìm kiếm dữ liệu được phép hoặc không được phép thu thập dữ liệu trong website của bạn hoặc thời gian trễ mà bạn muốn bất kỳ công cụ nào khi thu thập dữ liệu. Robots.txt có thể bao gồm cả sơ đồ trang Web của bạn.

robots.txt rất quan trọng cho SEO. Bạn có thể cho phép hoặc chặn việc lập chỉ mục các trang nội dung kém, nhạy cảm, hoặc các nội dung tự động tạo không thể kiểm soát như mục tìm kiếm. Vì robots.txt có cấu trúc công khai, vì thế lưu ý không sử dụng cho mục đích bảo mật.
Đọc thêm

Sơ đồ Website (Sitemap)

Website của bạn không có sơ đồ trang web (Sitemap)

Kiến thức
Sơ đồ trang Web là một tệp xml chứa danh sách đầy đủ các URL trong website của bạn. Nó sử dụng để lập chỉ mục URL trong website của bạn sâu và nhanh hơn. Sitemap chứa các thông tin như thời gian nội dung thay đổi, thêm mới hay xoá bỏ. Điều này giúp Website tăng được tần suất công cụ tìm kiếm lập chỉ mục lại. Khác với robot.txt bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí, trả phí hoặc tự xây dựng file sitemap.xml (bạn nên tự xây dựng) tham khảo thêm (cách xây dựng sitemap tự động)

Bạn nên ghi nhớ các điều sau:
1) Sitemap cần nhỏ hơn 10MB (10,485,760 bytes) và tối đa là 50,000 urls. Nếu bạn có nhiều url hơn, hãy tạo nhiều tệp sơ đồ trang web và sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web.
2) Đặt sơ đồ trang web của bạn vào thư mục gốc của trang web và thêm url vào tệp robots.txt.
3) sitemap.xml có thể đưọc nén gzip để có thể có tốc độ tải nhanh hơn.
4) sitemap.xml cần được khai báo với Google, nên tham khảo (cách khai báo sitemap với Google).

Liên kết bị hỏng: một liên kết bị hỏng là liên kết không thể truy cập. Một lượng lớn các liên kết bị hỏng có thể ảnh hưởng làm giảm hạng kết quả SEO của bạn cũng như trải nghiệm người dùng. Có một số lý do dẫn tới liên kết bị hỏng. Tất cả được liệt kê bên dưới đây.
1) Bạn nhập vào một liên kết không chính xác.
2) Trang đích bạn truy cập đã bị xoá bởi người chủ Website (Một lỗi 404 sẽ xuất hiện).
3) Trang web bị di chuyển và không thể sửa chữa (Ví dụ đổi tên miền hoặc bị lỗi tính năng hay server).
4) Người dùng đang đứng sau một tường lửa, ví dụ như sử dụng phần mềm bảo mật chặn truy choặc vào Website.
5) Bạn đang truy cập vào đường link bị chặn truy cập bởi tường lửa của Website.
Đọc thêm.

Liên kết nội bộ (Internal) và liên kết ngoại (External Links)

Tổng số liên kết nội bộ? 0
Tổng số liên kết ngoại? 68

Internal Links

External Links

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-may-nen-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-trong-han-cat-kim-loai/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-van-hanh-van-thang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-van-hanh-toi-nang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-trong-han-dien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/gioi-thieu/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/dao-tao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/lich-khai-giang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-van-bang/
 • http://tracuu.rdc.vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/hoc-lai-xe-nang-het-bao-nhieu-tien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-toi-dien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/dao-tao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/tuyen-sinh/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-toi-dien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/author/kythuatmiennam-rdc-vn/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-toi-dien/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-nen-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-nen-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-nen-khi/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/hoc-vien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-cau-thap/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-cau-thap/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-cau-thap/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/thoi-gian-hoc-chung-chi-nghe/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/thoi-gian-hoc-chung-chi-nghe/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/thoi-gian-hoc-chung-chi-nghe/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/dao-tao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/thu-vien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/van-bang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-may-nen-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-may-nen-khi/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-van-hanh-van-thang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/mau-van-bang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-van-hanh-van-thang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-van-hanh-van-thang/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/mau-chung-chi-nghe-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/#respond
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/lien-he/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/tuyen-dung/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/dia-diem-dao-tao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/category/tin-tuc/
 • http://demo.themegrill.com/colormag/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-lai-xe-nang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-cau-thap/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-van-thang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-thiet-bi-ap-luc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-nen-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-may-toi-dien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-cau-truc/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-van-hanh-noi-hoi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-giam-sat-an-toan-gian-giao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-so-cap-cuu/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-hoa-chat/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-trong-co-khi/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-lam-viec-tren-cao/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-trong-han-dien/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-van-hanh-toi-nang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-van-hanh-van-thang/
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/chuong-trinh-hoc-an-toan-trong-han-cat-kim-loai/

Xếp hạng theo Alexa

Traffic Rank 3335883
Reach Rank 3640932
Quốc gia hàng đầu
Thứ hạng tại quốc gia

Domain IP Information

Nhà cung cấp dịch vụ Online data services
Địa chỉ IP 112.78.2.205
Tổ chức Online data services
Thành phố
Quốc gia Vietnam
Múi giờ
Kinh độ 105.999900
Vĩ độ 16.002300

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Tổng số link NoIndex 0
Tổng số link NoFollow 2
Tổng số lnik DoFollow 66
NoIndex được kích hoạt? No
NoFollow được kích hoạt? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKiến thức

NoIndex : Là giá trị nằm trong thẻ meta robots. Noindex (không lập chỉ mục) báo cho công cụ tìm kiếm, không được lập chỉ mục những trang có khai báo giá trị này. Bạn không được sử dụng giá trị ‘noindex’ nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang đích của bạn.

Mặc định, nếu một trang được cài đặt là “index.” Nếu như bạn khai báo <meta name="robots" content="noindex" /> trong thẻ <head> khi kiểm tra mã nguồn HTML mà công cụ tìm kiếm đọc được dòng này, nó sẽ không lập chỉ mục trang đích trên kết quả tìm kiếm - SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : Nofollow là một giá trị nằm trong thẻ liên kết và có ý nghĩa là không đi theo các liên kết trong trang bởi công cụ tìm kiếm. Bạn không được đặt giá trị ‘nofollow’ trong thẻ meta tags nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm tiếp tục đi theo các liên kết trong bài.

Mặc định, tất cả các link sẽ đưọc đặt là “follow.” Nếu trong liên kết bạn để giá trị là “nofollow” nó giống như: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> nếu muốn báo cho Google hay công cụ tìm kiếm là bạn không muốn chia sẻ bất kỳ giá trị SEO nào cho các liên kết này. Thường các liên kết ra bên ngoài (VD: phần bình luận) bạn nên để ‘nofollow’

Đọc thêm về Nofollow

Đường dẫn URL thân thiện

Đường dẫn của website thân thiện với công cụ tìm kiếm

Kiến thức
Liên kết trang đích cần thân thiện với người dùng và cố máy tìm kiếm. URL nên chứa dấu gạch ngang thay cho dấu phân cách, không chứa tham số và phải là URL tĩnh.

Để xử lý vấn đề này, phải yêu cầu nâng cấp kỹ thuật.
1) Thay thế dấu gạch dưới hoặc dấu phân cách khác bằng dấu gạch ngang, xóa tham số trên URL của bạn.
2) Chỉ sử dụng www hoặc non-www cho 1 URL duy nhất.
3) Không sử dụng các url động và liên quan khác. Tạo sơ đồ trang web sitemap.xml để lập chỉ mục cho công cụ tìm kiếm.
4) Chặn các liên kết không thân thiện có cấu trúc và không liên quan thông qua robot.txt.
5) Khai báo thẻ canonical cho các trang để xác nhận nội dung gốc một cách phù hợp. Đọc thêm về canonical
Đọc thêm

Favicon

Website không có biểu tượng đại - favicon.

Learn more

Hình ảnh có mô tả 'alt'

Website của bạn có 8 hình ảnh không có thẻ mô tả (alt).

Images Without alt

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/banner-kythuatmiennam.rdc_.vn_.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Cam-Ket-Chat-Luong-Dao-Tao.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/THONG-TIN-LIEN-HE.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRA-CUU-VAN-BANG.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TUYEN-DUNG-NHAN-SU.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-CO-SO-DAO-TAO.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-DANG-KY-NHAP-HOC.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TIN-TUC-SU-KIEN.jpg


Kiến thức
ALT là thẻ mô tả cho một hình ảnh. Điều này là rất cần thiết để công cụ tìm kiếm hiểu hình ảnh và đánh giá nội dung của trang đích. Hình ảnh thường sẽ liên quan trực tiếp tới nội dung, do đó thẻ alt cũng là tiêu chí để cải thiện chất lượng nội dung. Thẻ ALT cần chưa tử khóa và mô tả đúng về nội dung hình ảnh. Trong một trang đích nếu có nhiều hình ảnh, thẻ ALT cần thay đổi. Để giải quyết điều này, đặt một tiêu đề phù hợp trong thuộc tính alt của bạn.
Learn more

Kiểu trang

Kiểu trang :


Trang của bạn chưa khai báo kiểu trang

Kiến thức
Loại tài liệu không phải là yếu tố SEO nhưng nó được kiểm tra để xác nhận trang web của bạn. Vì vậy, đặt một loại tài liệu tại trang html của bạn.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Tuyệt với trang web của bạn không có bất kỳ thẻ HTML cũ nào không được sử dụng.

Kiến thức
Các thẻ và thuộc tính HTML cũ hơn đã được thay thế bằng các lựa chọn thay thế khác có khả năng linh hoạt hơn. Phần kiểm tra này sẽ cho bạn biết Website của bạn có sử dụng các thẻ cũ không con được W3C chấp nhận (W3C-World Wide Web Consortium). Nếu Website của bạn sử dụng các thẻ cũ không theo chuẩn, hãy báo kỹ thuật thay thế chúng bằng các thẻ theo chuẩn mới hơn. VD: Trong HTML có một số thẻ cung cấp ngữ nghĩa giúp công cụ tìm kiếm có thể đánh giá nội dung, các thành phần, bố cục trong Website, chúng tôi đã thử nghiệm và có khác biệt nhất định.

Dung lượng trang HTML

Dung lượng trang HTML : 98 KB


Kích thước HTML của trang <= 100KB

Kiến thức
Kích thước trang HTML là một trong những yếu tố chính của thời gian tải trang. Nó nên dưới 100 KB theo khuyến nghị của google. Lưu ý rằng, kích thước này không bao gồm các tệp css, js hoặc hình ảnh bên ngoài. Vì vậy, kích thước trang nhỏ hơn thời gian tải ít hơn.

Để giảm kích thước trang của bạn, hãy thực hiện các bước này
1) Hãy đặt tất mã css và js của bạn sang tệp bên ngoài (VD stlye.css ...).
2) Đảm bảo nội dung văn bản của bạn ở trên cùng của trang để nó có thể được hiển thị trước khi tải toàn bộ trang.
3) Giảm hoặc nén tất cả hình ảnh, tập tin flash media, v.v. sẽ tốt hơn nếu những tập tin này dưới 100 KB
Đọc thêm

Nén GZIP

GZIP Compressed Size : 12 KB


Chuẩn nén GZIP được kích hoạt.

Kiến thức
GZIP là một định dạng tệp và một ứng dụng phần mềm được sử dụng để nén và giải nén tệp. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ luồng byte nào. GZIP hoạt động tốt nhất trên nội dung dựa trên văn bản, thường đạt tỷ lệ nén cao tới 70-90% cho các tệp lớn hơn. Các nén nội dung khác không thực sự tốt và không giảm được nhiều, nhưng Website bạn nên sử dụng Gzip. Việc Website sử dụng Gzip sẽ giúp thời gian tải tranh nhanh hơn, máy chủ sẽ nén và trình duyệt của người dùng sẽ giải nén. Chúng tôi cũng khuyên rằng, kích thước nén GZIP phải là <= 33 KB

Sử dụng CSS Inline

Website của bạn không có bất kỳ css nội tuyến (css fix cố định trọng mã HTML)

Kiến thức
Inline css là mã css nằm trong trang html, nằm ở trong các thẻ html thay vì trong file .css bên ngoài. Inline css tăng thời gian tải trang web của bạn, đây là một yếu tố xếp hạng công cụ tìm kiếm quan trọng. Vì vậy, cố gắng không sử dụng css bên trong mã HTML nếu không thực sự cần thiết.

Sử dụng nội bộ CSS

Website không sử dụng css nội bộ. Rất tốt.

Kiến thức
Css nội bộ là mã css nằm trên trang html bên trong thẻ. Css nội bộ đang tăng thời gian tải vì không thể lưu bộ đệm trang (Như GZIP) cho css nội bộ. Cố gắng đặt mã css của bạn trong các file bên ngoài (VD: style.css).

Micro Data Schema Test

Website không tìm thấy dữ liệu vi mô.

Kiến thức
Dữ liệu vi mô hay Dữ liệu có cấu trúc là các thông tin nằm bên trong đoạn mã HTML (hoặc JSON) để khai báo thêm cho công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn. VD: Hãy thử xem một chuỗi hình ảnh Avatar, nó có thể giới thiệu một hình ảnh hồ sơ trên diễn đàn, blog, trang mạng xã hội hoặc nó có thể đề cập đến một bộ phim 3D rất thành công. Microdot, Google... và các công ty lớn họ theo chuẩn này được sử dụng để chỉ định tham chiếu hoặc thông tin cơ bản về chuỗi html. Microdata mang đến cơ hội cho công cụ tìm kiếm và ứng dụng khác để hiểu rõ hơn về nội dung của bạn và hiển thị tốt hơn đáng kể về kết quả tìm kiếm. Bạn có thể hiển thị đánh giá sao cho kết quả tìm kiếm, sự kiện, hình ảnh, làm cho kết quả tìm kiếm của bạn nổi bật hơn, từ đó CTR (click through rate) sẽ tăng.
Đọc thêm

IP & DNS Report

IPv4 112.78.2.205
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1Kythuatmiennam.rdc.vnIN3599A112.78.2.205

IP Canonicalization Test

Website có IP trùng với các Website khác. (Không quá nghiêm trọng, vẫn còn nhiều tranh cãi về vấn đề này)

Kiến thức
Nếu nhiều tên miền được đăng ký dưới một địa chỉ IP duy nhất, các bot tìm kiếm có thể gắn nhãn các trang web khác là các bản sao của một trang web. Việc xây dựng nhiều Websie giống nhau và đặt chung ở 1 máy chủ (IP) sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Hãy chú ý tới IP, URL Canonical, Redirect 301 để hạn chế hoặc xử lý vấn đề này.
Learn more

URL Canonicalization Test

Website gặp lỗi trùng lặp về trang đích (non-www và www) chưa được cấu hình đúng. Có khả năng sẽ bị trùng lặp nội dung.

Kiến thức
Thẻ Canonical để phân biệt nội dung gốc, tránh tình trạng một nội dung những có nhiều URL khác nhau. Hãy sử dụng thẻ canonical để giải quyết vấn đền này, cấu trúc của nó VD:
<link rel="canonical" href="https://sudo.vn/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.sudo.vn/home" />
Cả hai đều tham khảo liên kết sudo.vn/home. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng thẻ canonical. Điều này sẽ tăng thứ hạng cho Website trên công cụ tìm kiếm bằng cách loại bỏ trùng lặp nội dung. Sử dụng thẻ Canonical tag cho tất cả các url giống nhau. (Bạn cần cẩn trọng khi cấu hình, hãy đọc kỹ bài viết tham khảo).
Đọc thêm

Kiểm tra email văn bản đơn giản

Website vượt qua việc kiểm tra email đơn giản. Không tìm thấy email đơn giản.

Kiến thức
Địa chỉ email là văn bản đơn giản là dễ bị khai thác do người dùng quét email. Có rất nhiều phần mềm và công cụ trên thế giới chuyên đi quét dữ liệu này khi địa chỉ email của bạn ở dạng văn bản. Đây có thể là một dấu hiệu xấu cho công cụ tìm kiếm..

Để chống lại điều này, bạn có thể làm xáo trộn địa chỉ email của mình theo nhiều cách:
1) Các lớp giả CSS.
2) Viết ngược địa chỉ email của bạn.
3) Xoay màn hình bằng css.
4) Làm xáo trộn địa chỉ email của bạn bằng cách sử dụng javascript.
5) Sử dụng wordpress và php (chỉ trang web wordpress).
Đọc thêm

Phản hồi CURL

urlhttp://Kythuatmiennam.rdc.vncontent typetext/html; charset=UTF-8
http code200header size300
request size145filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time1.117663namelookup time0.02293
connect time0.097075pretransfer time0.097162
size upload0size download100694
speed download90146speed upload0
download content length-1upload content length-1
starttransfer time0.968686redirect time0
redirect urlprimary ip112.78.2.205
certinfoprimary port80
local ip103.83.156.4local port41572
http version2protocol1
ssl verifyresult0schemeHTTP
appconnect time us0connect time us97075
namelookup time us22930pretransfer time us97162
redirect time us0starttransfer time us968686
total time us1117663

Mực độ thân thiện mobile (Theo Google)


Mobile Friendly : Unknown

Score : Unknown

Localized Rule Name Rule Impact
No data to show.
Nền tảng xây dựng:
Locale:
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:

Google Page Speed Insight (Mobile)

Điểm tốc độ trang

Điểm khả dụng


Thống kê trang


numberResources92numberHosts7
totalRequestBytes10341numberStaticResources56
htmlResponseBytes290084overTheWireResponseBytes3259174
cssResponseBytes307589imageResponseBytes2003922
javascriptResponseBytes3638552otherResponseBytes117229
numberJsResources44numberCssResources13


Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Trang của bạn dường như không có bất kỳ ứng dụng xen kẽ nào cài đặt ứng dụng ẩn một lượng nội dung đáng kể. Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của tránh sử dụng các quảng cáo cài đặt ứng dụng.

Avoid Plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure Viewport

Your Page Specifies A Viewport Matching The Device's Size, Which Allows It To Render Properly On All Devices. Learn More About configuring viewports.

Size Content To Viewport

The page content is too wide for the viewport, forcing the user to scroll horizontally.
Size the page content to the viewport to provide a better user experience.

The Page Content Is 414CSS pixels wide, but the viewport is only 412CSS pixels wide. The following elements fall outside the viewport:

 • <img src="http://kythuat…ng-Dao-Tao.jpg">

Size Tap Targets Appropriately

Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <a href="http://kythuat…-may-toi-dien/">31 Tháng Một, 2020</a> is close to 1 other tap targets
 • The tap target <a href="http://kythuat…-may-toi-dien/">31 Tháng Một, 2020</a> is close to 1 other tap targets
 • The tap target <a href="http://kythuat…n-khi/#respond">0</a> is close to 1 other tap targets
 • The tap target <a href="http://kythuat…-may-toi-dien/">31 Tháng Một, 2020</a> is close to 4 other tap targets
 • The tap target <a href="http://kythuat…-may-toi-dien/">31 Tháng Một, 2020</a> is close to 4 other tap targets
 • The tap target <a href="http://kythuat…n-khi/#respond">0</a> is close to 9 other tap targets
 • The tap target <div></div> is close to 2 other tap targets

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

Nén GZIP

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Phân phối các nội dung tĩnh bằng chính sách bộ nhớ đệm hiệu quả

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-CO-SO-DAO-TAO.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-DANG-KY-NHAP-HOC.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/THONG-TIN-LIEN-HE.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TIN-TUC-SU-KIEN.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRA-CUU-VAN-BANG.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TUYEN-DUNG-NHAN-SU.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/cropped-TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Cam-Ket-Chat-Luong-Dao-Tao.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Dao-Tao-Chung-Chi-Van-Hanh-May-Nen-Khi-646-390x205.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Dao-Tao-Chung-Chi-Van-Hanh-Thiet-Bi-Ap-Luc-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/M%E1%BA%ABu-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-L%C3%A1i-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-390x205.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/banner-kythuatmiennam.rdc_.vn_.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc.jpg
 • https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js

Thời gian máy chủ đáp ứng

In our test, your server responded in https://developers.google.com/speed/docs/insights/Server. There are many factors that can slow down your server response time.
Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Nén, tối ưu CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Nén, tối ưu CSS for the following resources to reduce their size by 2.6KiB ( 19%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/style.css?ver=4.9.11could save 2.3KiB ( 20%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=20150310could save 253B ( 13%reduction )

Nén, tối ưu HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Nén, tối ưu JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Nén, tối ưu JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.6KiB ( 32%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/sticky/jquery.sticky.js?ver=20150309 could save 704B ( 36%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/fitvids/jquery.fitvids.js?ver=20150311 could save 425B ( 33%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/navigation.js?ver=4.9.11 could save 363B ( 34%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/colormag-custom.js?ver=4.9.11 could save 132B ( 18%reduction )

Render-blocking JavaScript And CSS

Trang của bạn (3) chặn tài nguyên tệp lệnh và (7) chặn tài nguyên CSS. Điều này gây ra sự chậm trễ trong việc hiển thị trang của bạn. Không có nội dung nào trong màn hình đầu tiên trên trang của bạn có thể được hiển thị mà không cần chờ các tài nguyên sau tải. Cố gắng trì hoãn hoặc tải không đồng bộ các tài nguyên chặn hoặc đặt nội tuyến các phần quan trọng của các tài nguyên đó trực tiếp trong HTML.

Render-blocking JavaScript

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/colormag-custom.js?ver=4.9.11

Render-blocking CSS

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.11
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/plugins/everest-forms/assets/css/everest-forms.css?ver=1.3.1
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.2.14
 • http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C600&ver=4.9.11
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/style.css?ver=4.9.11
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/fontawesome/css/font-awesome.css?ver=4.2.1
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=20150310

Mức độ tối ưu hình ảnh

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 1.2MiB ( 69%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc.jpg could save 193.5KiB ( 72%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD.jpg could save 190.8KiB ( 73%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N.jpg could save 147.5KiB ( 72%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/banner-kythuatmiennam.rdc_.vn_.jpg could save 117.3KiB ( 76%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap.jpg could save 86.8KiB ( 55%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRA-CUU-VAN-BANG.jpg could save 81.2KiB ( 78%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Cam-Ket-Chat-Luong-Dao-Tao.jpg could save 80.9KiB ( 77%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TUYEN-DUNG-NHAN-SU.jpg could save 77KiB ( 77%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-DANG-KY-NHAP-HOC.jpg could save 74.1KiB ( 80%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TIN-TUC-SU-KIEN.jpg could save 71KiB ( 79%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-CO-SO-DAO-TAO.jpg could save 65.9KiB ( 79%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/THONG-TIN-LIEN-HE.jpg could save 63.7KiB ( 78%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/cropped-TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png could save 4.9KiB ( 21%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png could save 4.3KiB ( 17%reduction )
 • https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/OMjWm2YMRSC.png could save 3KiB ( 32%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-392x272.jpg could save 2.6KiB ( 11%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/M%E1%BA%ABu-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-L%C3%A1i-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-392x272.jpg could save 2KiB ( 14%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-390x205.jpg could save 2KiB ( 11%reduction )

Nội dung ưu tiên hiển thị đầu tiên

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Thống kê trang


numberResources98numberHosts8
totalRequestBytes11137numberStaticResources60
htmlResponseBytes290083overTheWireResponseBytes3298628
cssResponseBytes307339imageResponseBytes2000196
javascriptResponseBytes3638567otherResponseBytes160398
numberJsResources44numberCssResources13


Điểm tốc độ trang

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects

Nén GZIP

You have compression enabled. Learn more about enabling compression.

Phân phối các nội dung tĩnh bằng chính sách bộ nhớ đệm hiệu quả

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-CO-SO-DAO-TAO.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-DANG-KY-NHAP-HOC.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/THONG-TIN-LIEN-HE.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TIN-TUC-SU-KIEN.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRA-CUU-VAN-BANG.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TUYEN-DUNG-NHAN-SU.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/cropped-TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap-130x90.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Cam-Ket-Chat-Luong-Dao-Tao.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Dao-Tao-Chung-Chi-Van-Hanh-May-Nen-Khi-646-390x205.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Dao-Tao-Chung-Chi-Van-Hanh-Thiet-Bi-Ap-Luc-130x90.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD-130x90.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/M%E1%BA%ABu-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-L%C3%A1i-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-130x90.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-390x205.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/banner-kythuatmiennam.rdc_.vn_.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc-130x90.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc-392x272.jpg
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc.jpg
 • https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js

Thời gian máy chủ đáp ứng

In our test, your server responded in https://developers.google.com/speed/docs/insights/Server. There are many factors that can slow down your server response time.
Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Nén, tối ưu CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Nén, tối ưu CSS for the following resources to reduce their size by 2.6KiB ( 19%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/style.css?ver=4.9.11could save 2.3KiB ( 20%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/magnific-popup/magnific-popup.css?ver=20150310could save 253B ( 13%reduction )

Nén, tối ưu HTML

Your HTML is minified. Learn more about minifying HTML.

Nén, tối ưu JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Nén, tối ưu JavaScript for the following resources to reduce their size by 1.6KiB ( 32%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/sticky/jquery.sticky.js?ver=20150309could save 704B ( 36%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/fitvids/jquery.fitvids.js?ver=20150311could save 425B ( 33%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/navigation.js?ver=4.9.11could save 363B ( 34%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/themes/colormag/js/colormag-custom.js?ver=4.9.11could save 132B ( 18%reduction )

Render-blocking JavaScript And CSS

Trang của bạn (1) chặn tài nguyên tệp lệnh và (0) chặn tài nguyên CSS. Điều này gây ra sự chậm trễ trong việc hiển thị trang của bạn. Không có nội dung nào trong màn hình đầu tiên trên trang của bạn có thể được hiển thị mà không cần chờ các tài nguyên sau tải. Cố gắng trì hoãn hoặc tải không đồng bộ các tài nguyên chặn hoặc đặt nội tuyến các phần quan trọng của các tài nguyên đó trực tiếp trong HTML.

Render-blocking JavaScript

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.11

Render-blocking CSS

Mức độ tối ưu hình ảnh

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 1.3MiB ( 74%reduction ).

 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/thiet-bi-ap-luc.jpg could save 193.5KiB ( 72%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/H%E1%BB%8Dc-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-N%C3%A9n-Kh%C3%AD.jpg could save 190.8KiB ( 73%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N.jpg could save 147.5KiB ( 72%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/banner-kythuatmiennam.rdc_.vn_.jpg could save 117.3KiB ( 76%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRA-CUU-VAN-BANG.jpg could save 96.3KiB ( 92%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TUYEN-DUNG-NHAN-SU.jpg could save 92.6KiB ( 92%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap.jpg could save 86.8KiB ( 55%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-DANG-KY-NHAP-HOC.jpg could save 84.9KiB ( 91%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TIN-TUC-SU-KIEN.jpg could save 83.1KiB ( 92%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Cam-Ket-Chat-Luong-Dao-Tao.jpg could save 80.9KiB ( 77%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/A-CO-SO-DAO-TAO.jpg could save 76.5KiB ( 91%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/THONG-TIN-LIEN-HE.jpg could save 74.3KiB ( 91%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/cropped-TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png could save 4.9KiB ( 21%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2018/10/TRUONG-KINH-TE-KY-THUAT-MIEN-NAM.png could save 4.3KiB ( 17%reduction )
 • https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/OMjWm2YMRSC.png could save 3KiB ( 32%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-392x272.jpg could save 2.6KiB ( 11%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/V%E1%BA%ACN-H%C3%80NH-M%C3%81Y-T%E1%BB%9CI-%C4%90I%E1%BB%86N-390x205.jpg could save 2KiB ( 11%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2019/11/Hoc-lai-cau-thap-130x90.jpg could save 518B ( 11%reduction )
 • http://kythuatmiennam.rdc.vn/wp-content/uploads/2020/01/M%E1%BA%ABu-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%E1%BA%ADn-H%C3%A0nh-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-L%C3%A1i-V%E1%BA%ADn-Th%C4%83ng-130x90.jpg could save 511B ( 17%reduction )

Nội dung ưu tiên hiển thị đầu tiên

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.