Báo cáo sức khỏe : http://loctroi.vn

Thực hiện các gợi ý này để cải thiện hiệu suất SEO Website của bạn, hãy giữ chúng khỏe mạnh

Đã kiểm tra tại : 2021-11-24 21:42:35SEO Doctor tìm thấy 14 vấn đề chính

Điểm SEO

Tiêu để trang (Title)

Tiêu để trang (Title) : Tập Đoàn Lộc Trời – Cùng nông dân phát triển bền vững


Tiêu đề của trang trong khoảng 60 ký tự. Điều này rất tốt.

Kiến thức
Title là tiêu để trang Web. Nó chứa một chuỗi các ký tự và nằm trong thẻ <title> Nội dung tiêu đề </title> bên trong mã nguồn của Website. Công cụ tìm kiếm (Google, Bing...) sẽ hiển thị Title cho các kết quả khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Đây là yếu tố quan trọng nhất của SEO và chia sẻ mạng xã hội. Độ dài của Title nên để 60 ký tự (từ 55 đến 65 ký tự) để có thể hiện thị đầy đủ nhất trên công cụ tìm kiếm. Một tiêu đề tốt sẽ bao gồm 1 từ khoá chính, từ khoá phụ hoặc tên thương hiệu. Tiêu đề cần thu hút để có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn. Bạn nên tránh tiêu đề không có nghĩa, nội dung không liên quan
Đọc thêm

Mô tả trang (Meta Description)

Mô tả trang (Meta Description) : Tập Đoàn Lộc Trời, Tập đoàn nông nghiệp tri thức với Chuỗi giá trị bền vững hàng đầu Việt Nam


Thẻ mô tả của bạn có ít hơn 160 ký tự. Chúng rất tốt.

Kiến thức
Description là thẻ mô tả ngăn của trang Web. Nó cũng chứa một chuỗi ký tự nằm trong thẻ meta <meta name="description" content="Nội dung mô tả" /> và được sử dụng để mô tả khái quát nội dung của trang đích. Nội dung này được hiển thị khi người dùng tìm thấy trang Web của bạn trên công cụ tìm kiếm. Tuỳ vào truy vấn, Google có thể giữ hoặc thay đổi nội dung thẻ description cho phù hợp. Tiêu đề nên có đội dài khoảng 160 ký tự và chứa từ khoá chính, từ khoá phụ hay các từ khoá liên quan. Tiêu đề cũng cần thu hút để có nhiều lượt nhấp chuột và chúng cần khác nhau để tránh bị trùng lặp giữa các trang.

Từ khóa (Meta Keyword)

Từ khóa (Meta Keyword) :


Website của bạn không có bất kỳ từ khóa nào trong thẻ meta keyword.

Kiến thức
Meta keywords là các từ khoá nằm trong thẻ Meta tags <meta name="keywords" content="từ khoá 1, từ khoá 2, từ khoá 3" />. Thẻ Meta keywords không còn được sử dụng cho công cụ tìm kiếm (VD: như Google). Tuy nhiên chúng ta vẫn còn các công cụ khác có thể ảnh hưởng tới lượng truy cập của bạn. Nhắc việc tiếp tục sử dụng nó cho các công cụ khác ngoài Google.

Từ khóa 1 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
nông 13 1.163 % No
Trời 10 0.894 % No
10 0.894 % No
hành 7 0.626 % No
NÔNG 7 0.626 % No
Báo 6 0.537 % No
đoàn 6 0.537 % No
Lộc 6 0.537 % No
triển 6 0.537 % No
Liên 6 0.537 % No
Thần 5 0.447 % No
vi 5 0.447 % No
lúa 5 0.447 % No
cáo 5 0.447 % No
nhà 5 0.447 % No
Công 5 0.447 % No
cây 5 0.447 % No
HÀNH 4 0.358 % No
VI 4 0.358 % No
sự 4 0.358 % No

Từ khóa 2 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Lộc Trời 6 0.537 % No
Báo cáo 5 0.447 % No
nông vi 5 0.447 % No
Thần nông 5 0.447 % No
đoàn Lộc 4 0.358 % No
Tập đoàn 4 0.358 % No
vi hành 4 0.358 % No
VI HÀNH 4 0.358 % No
NÔNG VI 4 0.358 % No
THẦN NÔNG 4 0.358 % No
phát triển 4 0.358 % No
nông dân 4 0.358 % No
bền vững 3 0.268 % No
triển bền 3 0.268 % No
Bến Tre 3 0.268 % No
Prev Next 3 0.268 % No
cổ đông 3 0.268 % No
nhà nông 3 0.268 % No
chất lượng 3 0.268 % No
trực thuộc 2 0.179 % No

Từ khóa 3 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Thần nông vi 5 0.447 % No
NÔNG VI HÀNH 4 0.358 % No
Tập đoàn Lộc 4 0.358 % No
đoàn Lộc Trời 4 0.358 % No
THẦN NÔNG VI 4 0.358 % No
nông vi hành 4 0.358 % No
triển bền vững 3 0.268 % No
Lịch sự kiện 2 0.179 % No
chất lượng cây 2 0.179 % No
Bí kíp nhà 2 0.179 % No
phát triển bền 2 0.179 % No
cổ đông Lịch 2 0.179 % No
đông Lịch sự 2 0.179 % No
VI HÀNH PHÒNG 2 0.179 % No
sự kiện nhà 2 0.179 % No
Các đơn vị 2 0.179 % No
đơn vị trực 2 0.179 % No
bố thông tin 2 0.179 % No
vị trực thuộc 2 0.179 % No
HÀNH PHÒNG TRỪ 2 0.179 % No

Từ khóa 4 từ

Từ khóa Xuất hiện Mật độ Mức độ Spam
Thần nông vi hành 4 0.358 % No
THẦN NÔNG VI HÀNH 4 0.358 % No
Tập đoàn Lộc Trời 4 0.358 % No
đoàn Lộc Trời đã 2 0.179 % No
Công bố thông tin 2 0.179 % No
phát triển bền vững 2 0.179 % No
Bí kíp nhà nông 2 0.179 % No
NÔNG VI HÀNH PHÒNG 2 0.179 % No
VI HÀNH PHÒNG TRỪ 2 0.179 % No
cổ đông Lịch sự 2 0.179 % No
Lịch sự kiện nhà 2 0.179 % No
sự kiện nhà đầu 2 0.179 % No
kiện nhà đầu tư 2 0.179 % No
đơn vị trực thuộc 2 0.179 % No
Các đơn vị trực 2 0.179 % No
đông Lịch sự kiện 2 0.179 % No
Tuyển Dụng Liên Hệ 2 0.179 % No
hoành hành ở Bến 1 0.089 % No
thuận của UBND tỉnh 1 0.089 % No
tỉnh Sở NN PTNT 1 0.089 % No

Sử dụng từ khóa

Những từ khóa có mật độ nhiều nhất, không khớp với từ khóa có trong thẻ Meta Keywords.

Kiến thức
Các từ khoá mục tiêu trong thẻ Meta Robots cần được sử dụng bên trong nội dung trang Web. Chúng cần được làm nổi bật - xuất hiện nhiều lần. Tính năng này sẽ kiểm tra cho bạn biết Meta Robots và nội dung của trang đã tốt hay chưa.

Tổng số từ

Tổng số từ : 1118

Kiến thức
Nội dung sử dụng trong bài cần sáng tạo, tránh trùnh lặp với những nội dung đã có. Bài viết dài, bao gồm nhiều từ khoá thường có xếp hạng tốt hơn, độ dài gợi ý từ 800 đến 2.000 từ. Độ dài không quan trọng bằng chất lượng nội dung, tính hữu ích của nội dung với người dùng

Bạn nên sử dụng các từ nghữ độc đáo, từ đồng nghĩa, từ liên quan... cho nội dung thay vì các từ chung chung, được sử dụng phổ biến. Đây là một ý tưởng rất tốt để bạn có thể bao hàm nhiều từ khoá trong cùng một trang đích.

Kiểm tra tỷ lệ văn bản Text/HTML

Site có tỷ lệ text/Html tốt.

Kiểm tra tỷ lệ văn bản Text/HTML : 25%

Kiến thức
Tỷ lệ văn bản của trang lý tưởng cho mã HTML phải nằm trong khoảng từ 20 đến 60%. Bởi vì nếu nó đến dưới 20%, điều đó có nghĩa là bạn cần viết thêm văn bản trong trang web của mình trong khi trong trường hợp hơn 60% trang của bạn có thể bị coi là spam.

Kiểm tra HTML Headings

H1(0)

H2(0)

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Kiến thức
H1 (thẻ heading 1) là thẻ nhấn mạnh nội dung trong bài. Công cụ tìm kiếm đọc thẻ này để tìm ra từ khoá chính trong nội dung của bạn. h1 không mạnh như Title hay Description nhưng có ý nghĩa quan trong tối ưu bài viết (Onpage). Một trang đích làm SEO nên có duy nhất 1 thẻ h1 (tối đa là 2).

h2 (heading 2) ít quan trọng hơn thẻ h1, sử dụng để giải thích thêm cho người dùng về nội dung trang web. Một trang địch làm SEO nên có nhiều hơn 1 thẻ h2.

File Robot.txt

Website của bạn có tồn tại file robot.txt

File Robot.txt

> User-agent: * Disallow: /admnlt/
Kiến thức
Tệp robots.txt là một tệp ở gốc trang web của bạn cho biết những phần thuộc trang web bạn không muốn cấp quyền truy cập cho trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Đây là file đầu tiên mà Google Bot sẽ đọc khi truy cập Website của bạn. Nó quy định cho các cỗ máy tìm kiếm dữ liệu được phép hoặc không được phép thu thập dữ liệu trong website của bạn hoặc thời gian trễ mà bạn muốn bất kỳ công cụ nào khi thu thập dữ liệu. Robots.txt có thể bao gồm cả sơ đồ trang Web của bạn.

robots.txt rất quan trọng cho SEO. Bạn có thể cho phép hoặc chặn việc lập chỉ mục các trang nội dung kém, nhạy cảm, hoặc các nội dung tự động tạo không thể kiểm soát như mục tìm kiếm. Vì robots.txt có cấu trúc công khai, vì thế lưu ý không sử dụng cho mục đích bảo mật.
Đọc thêm

Sơ đồ Website (Sitemap)

Website của bạn có sơ đồ trang web (sitemap)
Location: http://loctroi.vn/sitemap.xml

Kiến thức
Sơ đồ trang Web là một tệp xml chứa danh sách đầy đủ các URL trong website của bạn. Nó sử dụng để lập chỉ mục URL trong website của bạn sâu và nhanh hơn. Sitemap chứa các thông tin như thời gian nội dung thay đổi, thêm mới hay xoá bỏ. Điều này giúp Website tăng được tần suất công cụ tìm kiếm lập chỉ mục lại. Khác với robot.txt bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí, trả phí hoặc tự xây dựng file sitemap.xml (bạn nên tự xây dựng) tham khảo thêm (cách xây dựng sitemap tự động)

Bạn nên ghi nhớ các điều sau:
1) Sitemap cần nhỏ hơn 10MB (10,485,760 bytes) và tối đa là 50,000 urls. Nếu bạn có nhiều url hơn, hãy tạo nhiều tệp sơ đồ trang web và sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web.
2) Đặt sơ đồ trang web của bạn vào thư mục gốc của trang web và thêm url vào tệp robots.txt.
3) sitemap.xml có thể đưọc nén gzip để có thể có tốc độ tải nhanh hơn.
4) sitemap.xml cần được khai báo với Google, nên tham khảo (cách khai báo sitemap với Google).

Liên kết bị hỏng: một liên kết bị hỏng là liên kết không thể truy cập. Một lượng lớn các liên kết bị hỏng có thể ảnh hưởng làm giảm hạng kết quả SEO của bạn cũng như trải nghiệm người dùng. Có một số lý do dẫn tới liên kết bị hỏng. Tất cả được liệt kê bên dưới đây.
1) Bạn nhập vào một liên kết không chính xác.
2) Trang đích bạn truy cập đã bị xoá bởi người chủ Website (Một lỗi 404 sẽ xuất hiện).
3) Trang web bị di chuyển và không thể sửa chữa (Ví dụ đổi tên miền hoặc bị lỗi tính năng hay server).
4) Người dùng đang đứng sau một tường lửa, ví dụ như sử dụng phần mềm bảo mật chặn truy choặc vào Website.
5) Bạn đang truy cập vào đường link bị chặn truy cập bởi tường lửa của Website.
Đọc thêm.

Liên kết nội bộ (Internal) và liên kết ngoại (External Links)

Tổng số liên kết nội bộ? 107
Tổng số liên kết ngoại? 7

Internal Links

 • /
 • /to-khai-y-te
 • /tuyen-dung/81
 • /lien-he
 • /gioi-thieu
 • /van-hoa-ltg
 • /cau-chuyen-lich-su
 • /ban-lanh-dao
 • /doi-tac
 • /danh-hieu-giai-thuong
 • /don-vi-truc-thuoc/64
 • /tin-tuc/17
 • /tin-tuc/hoat-dong-cong-ty/28
 • /tin-tuc/tin-tuc-nong-nghiep/29
 • /tin-tuc/dua-xe-dap/30
 • /tin-tuc/hoat-dong-dai-ly/31
 • /tin-tuc/thong-cao-bao-chi/32
 • /tin-tuc/covid-19/95
 • /chuyen-doi-so/97
 • /chuyen-doi-so/sap-s-4hana/96
 • /san-pham/18
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep/36-giong-cay-trong
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep/37-nong-duoc
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep/38-huu-co-sinh-hoc
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep/39-phan-bon
 • /san-pham/34-thuc-pham
 • /san-pham/34-thuc-pham/40-gao-hat-ngoc-troi
 • /san-pham/34-thuc-pham/41-ca-phe-huong-vi-troi
 • /san-pham/34-thuc-pham/42-nuoc-tinh-khiet
 • /san-pham/34-thuc-pham/43-trai-cay
 • /san-pham/35-dich-vu
 • /san-pham/35-dich-vu/44-bao-bi
 • /san-pham/35-dich-vu/45-tour-du-lich
 • /san-pham/35-dich-vu/46-ve-may-bay
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/85-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/85-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/86-cau-truc-cong-ty
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/87-co-cau-co-dong
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/88-lich-su-kien-nha-dau-tu
 • /quan-he-co-dong/dieu-le--quy-che-cong-ty/98
 • /quan-he-co-dong/89-bao-cao/90-bao-cao-tu-ltg
 • /quan-he-co-dong/89-bao-cao/91-bao-cao-phan-tich
 • /quan-he-co-dong/54-cong-bo-thong-tin/93-tai-lieu-thanh-lap-va-niem-yet-cong-ty
 • /quan-he-co-dong/54-cong-bo-thong-tin/94-cong-bo-thong-tin
 • /quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien/55
 • /quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/56
 • /quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57
 • /quan-he-co-dong/faq/92
 • /quan-he-co-dong/lien-he/58
 • /phat-trien-ben-vung/19
 • /phat-trien-ben-vung/chuoi-gia-tri/47
 • /phat-trien-ben-vung/cung-nong-dan-ra-dong/48
 • /phat-trien-ben-vung/bao-ve-moi-truong/49
 • /phat-trien-ben-vung/nghien-cuu-va-phat-trien/50
 • /phat-trien-ben-vung/cham-soc-suc-khoe-nong-dan/51
 • /phat-trien-ben-vung/hoat-dong-xa-hoi/52
 • /media/23
 • /media/phim-anh/59
 • /media/nhip-cau-nha-nong/60
 • /media/than-nong-vi-hanh/61
 • /media/bi-kip-nha-nong/62
 • /media/nhan-dien-thuong-hieu/63
 • /to-khai-y-te
 • /gioi-thieu
 • /tin-tuc/17
 • /chuyen-doi-so/97
 • /san-pham/18
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/85-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien
 • /phat-trien-ben-vung/19
 • /media/23
 • /phat-trien-ben-vung/chuoi-gia-tri/47
 • /phat-trien-ben-vung/cung-nong-dan-ra-dong/48
 • /phat-trien-ben-vung/nghien-cuu-va-phat-trien/50
 • /san-pham/33-vat-tu-nong-nghiep
 • /san-pham/34-thuc-pham
 • /san-pham/35-dich-vu
 • /tin-tuc/tin-tuc/17/2107-lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-lua-gao-de-phat-trien-ben-vung
 • /tin-tuc/tin-tuc/17/2105-hieu-qua-tot-tu-mo-hinh-trong-lua-chat-luong-cao
 • /tin-tuc/tin-tuc/17/2103-cau-chuyen-chuyen-doi-so-tai-loc-troi
 • /tin-tuc/thong-cao-bao-chi/32/2099-thong-cao-bao-chi--bao-cao-tai-chinh-9-thang-dau-nam-2021--nganh-luong-thuc-but-pha-doanh-thu--nganh-dich-vu-nong-nghiep-khoi-sac
 • /tin-tuc/tin-tuc/17/2097-san-xuat-lua-theo-chuan-srp-giup-nong-dan-tang-loi-nhuan
 • /tin-tuc/tin-tuc/17/2101-mang-luong-thuc-but-pha-thanh-tru-cot-doanh-thu-cua-loc-troi
 • /phat-trien-ben-vung/phat-trien-ben-vung/19/2053-to-chuc-cong-doan-cham-lo-ho-tro-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-tap-doan-loc-troi-dang-thuc-hien-“3-tai-cho”
 • /quan-he-co-dong/20
 • /quan-he-co-dong/84-thong-tin-chung/88-lich-su-kien-nha-dau-tu
 • /media/media/23/2022-tap-doan-loc-troi-ung-dung-cong-nghe-drone-xu-ly-sau-dau-den-hai-dua
 • /bi-kip-nha-nong/62
 • /bi-kip-nha-nong/62/874-than-nong-vi-hanh-bo-tri-tren-lua-non
 • /bi-kip-nha-nong/62/576-cung-cap-dinh-duong-va-bao-ve-dot-non-tren-cay-dieu
 • /bi-kip-nha-nong/62/574-phong-tru-sau-benh-cho-cay-nhan-ido
 • /bi-kip-nha-nong/62/579-nang-cao-chat-luong-cay-co-mui-mua-mua
 • /bi-kip-nha-nong/62/581-mot-so-bien-phap-ky-thuat-giup-tang-nang-suat-va-chat-luong-cay-an-trai
 • /bi-kip-nha-nong/62/512-quan-ly-dinh-duong-cham-soc-cay-ca-phe-va-ho-tieu-vao-mua-mua
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/1012-chong-stress-cho-lua-non--than-nong-vi-hanh
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/1010-phong-tru-muoi-hanh-gay-hai-tren-lua--than-nong-vi-hanh
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/876-than-nong-vi-hanh-lua-bong-dau-hat
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/872-than-nong-vi-hanh-phong-tru-dao-on-la
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/868-than-nong-vi-hanh-phong-tru-nhen-gie
 • /media/than-nong-vi-hanh/61/755-than-nong-vi-hanh--ngan-chan-chay-ray
 • /diem-tu-van-3C/74
 • /thu-vien-anh
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/01.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/02.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/03.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/04.jpg
 • https://loctroi.vn

External Links

 • http://hatngoctroi.vn
 • http://huongvitroi.vn
 • http://quannongxanh.com
 • http://hatngoctroi.vn
 • https://www.facebook.com/loctroiag
 • https://www.youtube.com/channel/UCvo8anYXStHCK6uShyujZxA?view_as=subscriber
 • https://www.instagram.com/loctroigroup/

Xếp hạng theo Alexa

>
Traffic Rank
Reach Rank
Quốc gia hàng đầu
Thứ hạng tại quốc gia

Domain IP Information

Nhà cung cấp dịch vụ
Địa chỉ IP
Tổ chức
Thành phố
Quốc gia
Múi giờ
Kinh độ
Vĩ độ

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Tổng số link NoIndex 0
Tổng số link NoFollow 0
Tổng số lnik DoFollow 114
NoIndex được kích hoạt? No
NoFollow được kích hoạt? No

NoIndex Links

NoFollow LinksKiến thức

NoIndex : Là giá trị nằm trong thẻ meta robots. Noindex (không lập chỉ mục) báo cho công cụ tìm kiếm, không được lập chỉ mục những trang có khai báo giá trị này. Bạn không được sử dụng giá trị ‘noindex’ nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang đích của bạn.

Mặc định, nếu một trang được cài đặt là “index.” Nếu như bạn khai báo <meta name="robots" content="noindex" /> trong thẻ <head> khi kiểm tra mã nguồn HTML mà công cụ tìm kiếm đọc được dòng này, nó sẽ không lập chỉ mục trang đích trên kết quả tìm kiếm - SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : Nofollow là một giá trị nằm trong thẻ liên kết và có ý nghĩa là không đi theo các liên kết trong trang bởi công cụ tìm kiếm. Bạn không được đặt giá trị ‘nofollow’ trong thẻ meta tags nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm tiếp tục đi theo các liên kết trong bài.

Mặc định, tất cả các link sẽ đưọc đặt là “follow.” Nếu trong liên kết bạn để giá trị là “nofollow” nó giống như: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> nếu muốn báo cho Google hay công cụ tìm kiếm là bạn không muốn chia sẻ bất kỳ giá trị SEO nào cho các liên kết này. Thường các liên kết ra bên ngoài (VD: phần bình luận) bạn nên để ‘nofollow’

Đọc thêm về Nofollow

Đường dẫn URL thân thiện

Đường dẫn của website thân thiện với công cụ tìm kiếm

Kiến thức
Liên kết trang đích cần thân thiện với người dùng và cố máy tìm kiếm. URL nên chứa dấu gạch ngang thay cho dấu phân cách, không chứa tham số và phải là URL tĩnh.

Để xử lý vấn đề này, phải yêu cầu nâng cấp kỹ thuật.
1) Thay thế dấu gạch dưới hoặc dấu phân cách khác bằng dấu gạch ngang, xóa tham số trên URL của bạn.
2) Chỉ sử dụng www hoặc non-www cho 1 URL duy nhất.
3) Không sử dụng các url động và liên quan khác. Tạo sơ đồ trang web sitemap.xml để lập chỉ mục cho công cụ tìm kiếm.
4) Chặn các liên kết không thân thiện có cấu trúc và không liên quan thông qua robot.txt.
5) Khai báo thẻ canonical cho các trang để xác nhận nội dung gốc một cách phù hợp. Đọc thêm về canonical
Đọc thêm

Favicon

Website không có biểu tượng đại - favicon.

Learn more

Hình ảnh có mô tả 'alt'

Website của bạn có 44 hình ảnh không có thẻ mô tả (alt).

Images Without alt

 • https://www.facebook.com/tr?id=2092412301053886&ev=PageView&noscript=1
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/240218094023359_PSK-HOP-MAT-DAU-NAM-01.png
 • /UploadFiles/Album/240118101512266/230821102232509_0.png
 • /UploadFiles/Album/240118101512266/240221025842193_1.jpg
 • /UploadFiles/Album/240118101512266/240221025844072_2.jpg
 • /UploadFiles/Album/240118101512266/240221025845876_3.jpg
 • images/icon/1-Chuoi gia tri.png
 • images/icon/2-CNDRĐ.png
 • images/icon/3-Nghien cuu Phat trien.png
 • images/icon/4-BVTV.png
 • images/icon/5-Thuc pham.png
 • images/icon/6-Dich vu.png
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/221121121804738_Cơ-giới-hóa-trong-sản-xuất-lúa-ở-An-Giang.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/221121120907138_20210327-105751---Copy.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/101121031508379_thumb.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/091121014852027_TCBC---Thumb.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/091121114428142_thumb.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/091121042012827_LTG00384---thumb.jpg
 • /images/localimages/01.png
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/180921045442646_thumb.jpg
 • /images/LOGO-CTY.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/270821124310450_Sequence-01.00-26-34-31.Still034.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/100519112406329_hhh.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/181018092754537_[BÌNHPHƯỚC_TRỰCTIẾP_11-10-18][DINHDƯỠNGVAPHÒNGTRỪSÂUBỆNHTRÊNĐIỀU][KSTRẦNĐỖHOÀNG].mp4.00_10_29_17.Still001.bmp
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/181018091602505_[VTV9_08-10-2018][PTSÂUBỆNHCHONHÃNIDO][GSNGUYỄNBẢOVỆ].00_01_20_09.Still001.bmp
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/181018095214512_[ĐỒNGNAI_GIÁNTIẾP_23-09-18][NÂNGCAOCHẤTLƯỢNGCÂYCÓMÚIMÙAMƯA][KSHỒDƯƠNGHÓA].mp4.00_04_17_00.Still001.bmp
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/181018100715398_[BẾNTRE_TRỰCTIẾP_09-10-18}[TĂNGNĂNGSUẤTCHẤTLƯỢNGCÂYĂNTRÁI][GSNGUYỄNBẢOVỆ][KSKHẢI].mp4.00_24_30_22.Still001.bmp
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/210918104433462_[GIALAI_TRỰCTIẾP_20-09-18][DINHDƯỠNGCHOCAFEVÀHỒTIÊUMÙAMƯA].mp4.00_11_23_17.Still001.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/170719040426487_Chong-stress-cho-lua-non.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/170719035745691_Muoi-hanh.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/100519112622470_hhhj.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/100519112222292_gggg.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/100519111629326_hinh-1.jpg
 • /UploadFiles/HinhDaiDien/110319105702942_Screenshot--17-.png
 • /images/icon_support.png
 • /images/icon_email.png
 • /images/icon_phone.png
 • /images/icon_facebook.png
 • /images/icon_youtube.png
 • /images/icon_instagram.png
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/01.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/02.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/03.jpg
 • /UploadFiles/Album/131217085348080/04.jpg


Kiến thức
ALT là thẻ mô tả cho một hình ảnh. Điều này là rất cần thiết để công cụ tìm kiếm hiểu hình ảnh và đánh giá nội dung của trang đích. Hình ảnh thường sẽ liên quan trực tiếp tới nội dung, do đó thẻ alt cũng là tiêu chí để cải thiện chất lượng nội dung. Thẻ ALT cần chưa tử khóa và mô tả đúng về nội dung hình ảnh. Trong một trang đích nếu có nhiều hình ảnh, thẻ ALT cần thay đổi. Để giải quyết điều này, đặt một tiêu đề phù hợp trong thuộc tính alt của bạn.
Learn more

Kiểu trang

Kiểu trang :


Trang của bạn chưa khai báo kiểu trang

Kiến thức
Loại tài liệu không phải là yếu tố SEO nhưng nó được kiểm tra để xác nhận trang web của bạn. Vì vậy, đặt một loại tài liệu tại trang html của bạn.
Learn more

Depreciated HTML Tag

Tuyệt với trang web của bạn không có bất kỳ thẻ HTML cũ nào không được sử dụng.

Kiến thức
Các thẻ và thuộc tính HTML cũ hơn đã được thay thế bằng các lựa chọn thay thế khác có khả năng linh hoạt hơn. Phần kiểm tra này sẽ cho bạn biết Website của bạn có sử dụng các thẻ cũ không con được W3C chấp nhận (W3C-World Wide Web Consortium). Nếu Website của bạn sử dụng các thẻ cũ không theo chuẩn, hãy báo kỹ thuật thay thế chúng bằng các thẻ theo chuẩn mới hơn. VD: Trong HTML có một số thẻ cung cấp ngữ nghĩa giúp công cụ tìm kiếm có thể đánh giá nội dung, các thành phần, bố cục trong Website, chúng tôi đã thử nghiệm và có khác biệt nhất định.

Dung lượng trang HTML

Dung lượng trang HTML : 82 KB


Kích thước HTML của trang <= 100KB

Kiến thức
Kích thước trang HTML là một trong những yếu tố chính của thời gian tải trang. Nó nên dưới 100 KB theo khuyến nghị của google. Lưu ý rằng, kích thước này không bao gồm các tệp css, js hoặc hình ảnh bên ngoài. Vì vậy, kích thước trang nhỏ hơn thời gian tải ít hơn.

Để giảm kích thước trang của bạn, hãy thực hiện các bước này
1) Hãy đặt tất mã css và js của bạn sang tệp bên ngoài (VD stlye.css ...).
2) Đảm bảo nội dung văn bản của bạn ở trên cùng của trang để nó có thể được hiển thị trước khi tải toàn bộ trang.
3) Giảm hoặc nén tất cả hình ảnh, tập tin flash media, v.v. sẽ tốt hơn nếu những tập tin này dưới 100 KB
Đọc thêm

Nén GZIP

GZIP Compressed Size : 82 KB


Chuẩn nén GZIP được kích hoạt. Nén GZIP có kích thước nên là < 33KB

Kiến thức
GZIP là một định dạng tệp và một ứng dụng phần mềm được sử dụng để nén và giải nén tệp. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ luồng byte nào. GZIP hoạt động tốt nhất trên nội dung dựa trên văn bản, thường đạt tỷ lệ nén cao tới 70-90% cho các tệp lớn hơn. Các nén nội dung khác không thực sự tốt và không giảm được nhiều, nhưng Website bạn nên sử dụng Gzip. Việc Website sử dụng Gzip sẽ giúp thời gian tải tranh nhanh hơn, máy chủ sẽ nén và trình duyệt của người dùng sẽ giải nén. Chúng tôi cũng khuyên rằng, kích thước nén GZIP phải là <= 33 KB

Sử dụng CSS Inline

Website của bạn không có bất kỳ css nội tuyến (css fix cố định trọng mã HTML)

Kiến thức
Inline css là mã css nằm trong trang html, nằm ở trong các thẻ html thay vì trong file .css bên ngoài. Inline css tăng thời gian tải trang web của bạn, đây là một yếu tố xếp hạng công cụ tìm kiếm quan trọng. Vì vậy, cố gắng không sử dụng css bên trong mã HTML nếu không thực sự cần thiết.

Sử dụng nội bộ CSS

Website không sử dụng css nội bộ. Rất tốt.

Kiến thức
Css nội bộ là mã css nằm trên trang html bên trong thẻ. Css nội bộ đang tăng thời gian tải vì không thể lưu bộ đệm trang (Như GZIP) cho css nội bộ. Cố gắng đặt mã css của bạn trong các file bên ngoài (VD: style.css).

Micro Data Schema Test

Website không tìm thấy dữ liệu vi mô.

Kiến thức
Dữ liệu vi mô hay Dữ liệu có cấu trúc là các thông tin nằm bên trong đoạn mã HTML (hoặc JSON) để khai báo thêm cho công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn. VD: Hãy thử xem một chuỗi hình ảnh Avatar, nó có thể giới thiệu một hình ảnh hồ sơ trên diễn đàn, blog, trang mạng xã hội hoặc nó có thể đề cập đến một bộ phim 3D rất thành công. Microdot, Google... và các công ty lớn họ theo chuẩn này được sử dụng để chỉ định tham chiếu hoặc thông tin cơ bản về chuỗi html. Microdata mang đến cơ hội cho công cụ tìm kiếm và ứng dụng khác để hiểu rõ hơn về nội dung của bạn và hiển thị tốt hơn đáng kể về kết quả tìm kiếm. Bạn có thể hiển thị đánh giá sao cho kết quả tìm kiếm, sự kiện, hình ảnh, làm cho kết quả tìm kiếm của bạn nổi bật hơn, từ đó CTR (click through rate) sẽ tăng.
Đọc thêm

IP & DNS Report

IPv4 103.252.252.229
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1loctroi.vnIN21600A103.252.252.229
2loctroi.vnIN21600NSns2.vdconline.vn
3loctroi.vnIN21600NSns1.vdconline.vn
4loctroi.vnIN21600MX10loctroi-vn.mail.protection.outlook.com

IP Canonicalization Test

Website có IP trùng với các Website khác. (Không quá nghiêm trọng, vẫn còn nhiều tranh cãi về vấn đề này)

Kiến thức
Nếu nhiều tên miền được đăng ký dưới một địa chỉ IP duy nhất, các bot tìm kiếm có thể gắn nhãn các trang web khác là các bản sao của một trang web. Việc xây dựng nhiều Websie giống nhau và đặt chung ở 1 máy chủ (IP) sẽ dẫn đến sự nghi ngờ. Hãy chú ý tới IP, URL Canonical, Redirect 301 để hạn chế hoặc xử lý vấn đề này.
Learn more

URL Canonicalization Test

Website gặp lỗi trùng lặp về trang đích (non-www và www) chưa được cấu hình đúng. Có khả năng sẽ bị trùng lặp nội dung.

Kiến thức
Thẻ Canonical để phân biệt nội dung gốc, tránh tình trạng một nội dung những có nhiều URL khác nhau. Hãy sử dụng thẻ canonical để giải quyết vấn đền này, cấu trúc của nó VD:
<link rel="canonical" href="https://sudo.vn/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.sudo.vn/home" />
Cả hai đều tham khảo liên kết sudo.vn/home. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng thẻ canonical. Điều này sẽ tăng thứ hạng cho Website trên công cụ tìm kiếm bằng cách loại bỏ trùng lặp nội dung. Sử dụng thẻ Canonical tag cho tất cả các url giống nhau. (Bạn cần cẩn trọng khi cấu hình, hãy đọc kỹ bài viết tham khảo).
Đọc thêm

Kiểm tra email văn bản đơn giản

Có nội dung email đơn giản được tìm thấy. 1 email được tìm thấy.

Plain Text Email List

 • support@loctroi.vn


Kiến thức
Địa chỉ email là văn bản đơn giản là dễ bị khai thác do người dùng quét email. Có rất nhiều phần mềm và công cụ trên thế giới chuyên đi quét dữ liệu này khi địa chỉ email của bạn ở dạng văn bản. Đây có thể là một dấu hiệu xấu cho công cụ tìm kiếm..

Để chống lại điều này, bạn có thể làm xáo trộn địa chỉ email của mình theo nhiều cách:
1) Các lớp giả CSS.
2) Viết ngược địa chỉ email của bạn.
3) Xoay màn hình bằng css.
4) Làm xáo trộn địa chỉ email của bạn bằng cách sử dụng javascript.
5) Sử dụng wordpress và php (chỉ trang web wordpress).
Đọc thêm

Phản hồi CURL

urlhttps://loctroi.vn/content typetext/html; charset=utf-8
http code200header size723
request size246filetime-1
ssl verify result0redirect count1
total time6.468637namelookup time0.078898
connect time4.360907pretransfer time4.719921
size upload0size download83573
speed download12920speed upload0
download content length83573upload content length-1
starttransfer time5.199918redirect time0.186622
redirect urlprimary ip103.252.252.229
certinfoprimary port443
local ip103.83.156.4local port46296
http version2protocol2
ssl verifyresult0schemeHTTPS
appconnect time us4588330connect time us4360907
namelookup time us78898pretransfer time us4719921
redirect time us186622starttransfer time us5199918
total time us6468637

PageSpeed Insights (Mobile)

Performance

 • Emulated Form Factor Mobile
 • Locale En-US
 • Category Performance
 • Field Data
 • First Contentful Paint (FCP)
 • FCP Metric Category
 • First Input Delay (FID)
 • FID Metric Category
 • Overall Category
 • Origin Summary
 • First Contentful Paint (FCP)
 • FCP Metric Category
 • First Input Delay (FID)
 • FID Metric Category
 • Overall Category
 • Lab Data
 • First Contentful Paint 5.7 s
 • First Meaningful Paint 5.7 s
 • Speed Index 25.4 s
 • First CPU Idle
 • Time To Interactive 11.7 s
 • Max Potential First Input Delay 260 ms

Audit Data

Keep request counts low and transfer sizes small

81 requests • 5,729 KiB

To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file. Learn More

Eliminate render-blocking resources

Potential savings of 1,550 ms

Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles. Learn More

Efficiently encode images

Potential savings of 1,657 KiB

Optimized images load faster and consume less cellular data. Learn More

Enable text compression

Text-based resources should be served with compression (gzip, deflate or brotli) to minimize total network bytes. Learn More

Serve static assets with an efficient cache policy

70 resources found

A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn More

Minimize third-party usage

Third-party code blocked the main thread for 80 ms

Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading. Learn More

First Contentful Paint (3G)

11805 ms

First Contentful Paint 3G marks the time at which the first text or image is painted while on a 3G network. Learn More

Total Blocking Time

340 ms

Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.

Reduce JavaScript execution time

1.5 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Defer offscreen images

Potential savings of 877 KiB

Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive. Learn More

Server Backend Latencies

0 ms

Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance. Learn More

Properly size images

Potential savings of 477 KiB

Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Learn More

Reduce unused CSS

Potential savings of 606 KiB

Reduce unused rules from stylesheets and defer CSS not used for above-the-fold content to decrease bytes consumed by network activity. Learn More

Avoid enormous network payloads

Total size was 5,729 KiB

Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times. Learn More

Minimize main-thread work

5.4 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Avoid chaining critical requests

17 chains found

The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load. Learn More

Avoids an excessive DOM size

746 elements

A large DOM will increase memory usage, cause longer Learn More

Avoid multiple page redirects

Potential savings of 630 ms

Redirects introduce additional delays before the page can be loaded. Learn More

Minify JavaScript

Potential savings of 6 KiB

Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time. Learn More

User Timing marks and measures

Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences. Learn More

Network Round Trip Times

0 ms

Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance. Learn More

PageSpeed Insights (Desktop)

Performance

 • Emulated Form Factor Desktop
 • Locale En-US
 • Category Performance
 • Field Data
 • First Contentful Paint (FCP)
 • FCP Metric Category
 • First Input Delay (FID)
 • FID Metric Category
 • Overall Category
 • Origin Summary
 • First Contentful Paint (FCP)
 • FCP Metric Category
 • First Input Delay (FID)
 • FID Metric Category
 • Overall Category
 • Lab Data
 • First Contentful Paint 1.8 s
 • First Meaningful Paint 1.9 s
 • Speed Index 6.4 s
 • First CPU Idle
 • Time To Interactive 2.4 s
 • Max Potential First Input Delay 90 ms

Audit Data

Keep request counts low and transfer sizes small

80 requests • 6,172 KiB

To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file. Learn More

Eliminate render-blocking resources

Potential savings of 860 ms

Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles. Learn More

Efficiently encode images

Potential savings of 1,657 KiB

Optimized images load faster and consume less cellular data. Learn More

Enable text compression

Text-based resources should be served with compression (gzip, deflate or brotli) to minimize total network bytes. Learn More

Serve static assets with an efficient cache policy

70 resources found

A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn More

Minimize third-party usage

Third-party code blocked the main thread for 30 ms

Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading. Learn More

Total Blocking Time

30 ms

Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.

JavaScript execution time

0.3 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Defer offscreen images

Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive. Learn More

Server Backend Latencies

0 ms

Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance. Learn More

Properly size images

Potential savings of 1,775 KiB

Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Learn More

Reduce unused CSS

Potential savings of 596 KiB

Reduce unused rules from stylesheets and defer CSS not used for above-the-fold content to decrease bytes consumed by network activity. Learn More

Avoid enormous network payloads

Total size was 6,172 KiB

Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times. Learn More

Minimizes main-thread work

1.1 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Avoid chaining critical requests

17 chains found

The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load. Learn More

Avoids an excessive DOM size

746 elements

A large DOM will increase memory usage, cause longer Learn More

Avoid multiple page redirects

Potential savings of 190 ms

Redirects introduce additional delays before the page can be loaded. Learn More

Minify JavaScript

Potential savings of 6 KiB

Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time. Learn More

User Timing marks and measures

Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences. Learn More

Network Round Trip Times

0 ms

Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance. Learn More