Googlebot là gì? Những điều bạn cần lưu ý

Googlebot có vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng của trang web trên kết quả tìm kiếm. Để tối ưu hóa trang web của bạn, hiểu rõ về Googlebot là điều cần thiết. Googlebot là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Googlebot là gì?, cũng như những điều cần lưu ý khi tối ưu hóa trang web của bạn. Định nghĩa Googlebot là gì? Googlebot là một phần của Google Search Engine , là một robot ...

Xem thêm

Thông báo