Chính sách sử dụng

Website SEOdoctor.vn là một website tin tức chuyên về SEO (Search Engine Optimization), tức là cách tối ưu hóa website để có thể đạt được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, v.v. Website này cung cấp cho bạn những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và công cụ hữu ích để bạn có thể tự làm SEO cho website của mình một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Khi bạn truy cập vào website SEOdoctor.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây:

  • Bạn chỉ được sử dụng nội dung trên website SEOdoctor.vn cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không được sao chép, phát hành, chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Bạn không được sử dụng website SEOdoctor.vn để gửi hoặc phát tán bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn không được sử dụng website SEOdoctor.vn để gây rối loạn, làm quá tải hoặc gây hại cho hệ thống máy chủ, mạng lưới hoặc thiết bị của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn không được sử dụng website SEOdoctor.vn để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.
  • Bạn không được sử dụng website SEOdoctor.vn để gửi hoặc phát tán bất kỳ loại virus, mã độc, phần mềm gián điệp hoặc các chương trình có hại khác.

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp website SEOdoctor.vn hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi cũng có quyền xóa bỏ hoặc từ chối hiển thị bất kỳ thông tin nào do bạn gửi hoặc phát tán trên website SEOdoctor.vn nếu chúng tôi cho rằng nó vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc hợp lệ của nội dung trên website SEOdoctor.vn. Bạn sử dụng nội dung này hoàn toàn tự chịu rủi ro và trách nhiệm. 

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website SEOdoctor.vn gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bạn đồng ý giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng website SEOdoctor.vn theo thẩm quyền của tòa án Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc phản hồi nào về website SEOdoctor.vn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Thông báo