Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bạn, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc công ty, hoặc thông tin thanh toán. 

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, ví dụ khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại, hoặc khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, như xử lý đơn hàng, giao hàng, thanh toán, hỗ trợ khách hàng và giải quyết các tranh chấp.
  • Để gửi cho bạn các thông báo quan trọng, như thay đổi về các điều khoản và chính sách của chúng tôi, hoặc các thông báo về trạng thái đơn hàng.
  • Để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc của các đối tác thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, nếu bạn đã đồng ý nhận.
  • Để nâng cao chất lượng và tính năng của dịch vụ của chúng tôi, như phân tích xu hướng người dùng, nghiên cứu thị trường và kiểm tra sản phẩm.
  • Để bảo mật và bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi và của bạn.

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi điều đó là cần thiết để tuân theo luật pháp, thực thi các thỏa thuận hợp pháp, hoặc bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi hoặc của người khác. 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết hoặc các nhà cung cấp dịch vụ uy tín mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như giao hàng, thanh toán, tiếp thị hoặc lưu trữ dữ liệu. Những công ty này chỉ được phép truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi và phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật cao.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi mã hóa thông tin cá nhân của bạn bằng các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn như SSL (Secure Socket Layer) hoặc AES (Advanced Encryption Standard) khi bạn gửi hoặc nhận thông tin qua internet.

Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và hành chính để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này, hoặc theo quy định của luật pháp. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể và tuân theo các quy định pháp lý.

Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc trong luật pháp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng bằng cách đăng tải trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn. 

Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật với các điều khoản mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]

Thông báo